Полицията започна да привиква блогери, да ги заплашва и да им нарежда, какво да пишат
Времето на милиционер-социализма, както казваше Велко Верин по радио “Свободна Европа”, се хили с широко озъбена муцуна насреща ни.
(more…)