Последни коментари

Нещо за четене

Ratio
Страницата на хумориста Весел Цанков

Книголандия

Книголандия

Chips, Vaccines and Windows

People from United States why do you support Bill Gates?

This stanza is part of a verse written by an unknown Linux-fan at the beginning of the New Millennium. At that time, of course, we hated Windows and Bill Gates. By “we”, I mean a small society of fans of this odd Operating System. A […]

Чипове, ваксини и прозорци

People from United States why do you support Bill Gates?

Това е част от едно стихотворение писано от незнаен Линукс-фен още от началото на новото Хилядолетие. Тогава естествено мразехме Windows и Бил Гейтс, имам предвид мразехме ги ние, малкото изкушени от тая странна за мнозинството операционна система. Малцинство, което по онова време включваше повечето, свързани […]