Ratio
Страницата на хумориста Весел Цанков

Книголандия

Книголандия

Chips, Vaccines and Windows

People from United States why do you support Bill Gates?

This stanza is part of a verse written by an unknown Linux-fan at the beginning of the New Millennium. At that time, of course, we hated Windows and Bill Gates. By “we”, I mean a small society of fans of this odd Operating System. A […]

Чипове, ваксини и прозорци

People from United States why do you support Bill Gates?

Това е част от едно стихотворение писано от незнаен Линукс-фен още от началото на новото Хилядолетие. Тогава естествено мразехме Windows и Бил Гейтс, имам предвид мразехме ги ние, малкото изкушени от тая странна за мнозинството операционна система. Малцинство, което по онова време включваше повечето, свързани […]