…изми

Голем пич си копеле!

Мдаа, на български пич е похвална дума.
Думата всъщност персийска, заета от турски и означава … копеле.
На турски всъщност е обидна дума. Имал съм случаи преди години с български турци, незапознати добре с българските жаргони да се чувстват неудобно, когато някой я употреби.

На български също копеле се води обидна дума.
От доста време обаче в някои региони на страната “копеле” добива статуса на “пич”. Което както виждаме означава едно и също.

Всъщност промяната на емоционалния товар на думата е за добро, си мисля аз. Заедно с отхвърлянето на средновековните предразсъдъци. И нелепите словосъчетания “незаконно роден”, “незаконно дете” и прочие.

А в миналото не е било лесно да си копеле:
“…селяните се събирали и изгаряли жива копеланата с копелето”
Изконната българска дума “копелана”…

Още по-страшно е, че подобно е било и отношението към жени и деца, чийто съпруг/баща е починал. Мила, родна картинка…

Отплеснах се.
Всъщност идеята ми беше за замяната на думата пич с копеле.

Изберете българското?

А може би тези, които употребяват “копеле” са националисти, а тези с “пича” – интернационалисти?

2 thoughts on “…изми

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *