как може да staneш feя

Въпрос към гугъл, който пак е решил да прехвърли отговорността за решаване на казуса на мен.

Ами на първо време, като пишеш малко по-внимателно.
Характерно за феите е, че уважават останалите, а грамотното писане е признак на уважение. Сериозно!
Като уважаваш и азбуката, на която пишеш.

Другото вече съм го казал по-рано: тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *