Купчина стари вестници в килера, очакващи да изпълнят последното си предназначение – да станат амбалаж, да покрият нещо, или просто да излетят през комина на печката. Ето купчината с “Орбита”. Спомен от студентските години. Отварям наслуки един брой. Спомените изникват живи. Този го купих като се връщах от Шумен след последното упражнение по експериментална физика. Този – след зачота по техническо чертане. Това го четох във влака от Шумен за Търговище. Усещам ясно миризмата в купето, жегата, мръсната завеска, която се вее от вятъра и ме пляска периодично по лицето…
(more…)