Последни коментари

Нещо за четене

Ratio
Страницата на хумориста Весел Цанков

Книголандия

Книголандия

Че ви казвам едно нещо

По повод новия псевдоскандал относно езика, на който трябва да се води предизборната агитация. Предлагам да се води на португалски. Тогава нито една от спорещите страни няма да има основания за недоволство.

Населението също както досега, няма да разбира същността на това, което му говорят агитаторите. Поне тая част, която слуша агитациите. Останалата, по-голяма част […]