Tag Archives: мутри

Писмо до … когото и да е

Всъщност писмото е до “бат Бойко”. Т.е.  до човека, поне формално управляващ България. И човека, който  най-много би трябвало да е запознат с реалните проблеми у нас.

Писмото е от проф. Иван Аврамов. Кой е той ли? Ами световно известен учен, един от най-големите капацитети в областта на устройствата, работещи с повърхнинни вълни (surface-transverse-wave),  автор на много изобретения и патенти, един от хората, поставили основата на изследванията в тази област в световен мащаб.

Ето някои основни моменти от писмото:

Бих искал
обаче, да насоча Вашето внимание към един важен аспект от бъдещото развитие на
eвропейската наука, за който до този момент се говори малко и се знае малко, но той касае
пряко България и може да се отрази сериозно върху бюджета на страната, както и да окаже
значителна финансова тежест върху българския данъкоплатец през идните години. Става
въпрос за Лисабонската стратегия, приета от Европейския съюз (ЕС) през 2000 г., чиито
основен стълб е преходът на Съюза към конкурентноспособна, динамична икономика,
базирана на знанието. Поставя се акцент върху нуждата от засилване на научно-
изследователската и развойна дейност. Според тази стратегия, страните членки на ЕС ще
бъдат задължени да заделят 3% от своя брутен вътрешен продукт (БВП) за научни
изследвания, научно-приложна и развойна дейност.
Какво означава това за България, в случай че тя към настоящия момент се откаже да
развива адекватно собствената си наука? На практика, това означава, че българският
данъкоплатец ще бъде принуден да внася всяка година милиарди в касите на ЕС, с които ще
финансира научните изследвания на другите страни членки, БЕЗ реално България да е в
състояние да се възползва от тези средства по простата причина, че тя вече ще е загубила
съществена част от своя научно-кадрови потенциал, необходим за тяхното усвояване!

Нещо
повече, в същото време, за да бъде конкурентноспособен, българският бизнес ще бъде
принуден да закупува отвън прескъпи лицензи за иновации и ще трябва да плаща на
чуждестранни специалисти заплати десетки пъти по-високи от тези на българските учени, да
му внедряват тези иновации в производство.

Ще плаща я! Министъра (финансовия де) в прав текст беше казал: “Ще закривам цели направления, ако трябват специалисти, ще внесеме отвън!” (цитатът е точен!) Моля, това го казва човек, отговорен за финаннсиите?!?!
Всъщност май отговорен трябва да е в кавички…

Още от писмото:

В момента в Народното събрание се обсъжда нов закон за БАН, който, макар и
прикрит зад добри намерения, многократно тиражирани в медиите, на практика ще
ликвидира БАН като национален научен център. С този закон ще бъде ликвидирана и тази
част от българската наука, която към този момент дава 60% от научния продукт на страната.
……………
За съжаление, преди години, този сценарий вече беше
успешно разигран с ликвидацията на ведомствените институти, които със своите научно-
приложни разработки осъществяваха важната връзка между фундаменталната наука и
промишления бизнес. Ефектът за българската икономика беше повече от трагичен. Тогава
България безвъзвратно загуби най-ценните си специалисти, инженери и технолози, чиято
квалификация беше изграждана с години с парите на българския данъкоплатец. Съсипа се и
технологично обурудване за милиарди, също закупувано с парите на данъкоплатеца.

Тъй де, те специалистите почти всички вече работят или в чужбина, или тук, но за чужди фирми и институти. А с данъците си всички сме платили тези специалисти да вършат добра работа … за други хора и държави.
Ликвидацията на БАН се случва в момент, когато България започва да излиза от
кризата и сега, както всяка европейска страна, повече от всякога се нуждае от собствен
национален научен център с изградени научни кадри, силни научни изследвания и иновации
на европейско и световно равнище, каквито се извършват и създават в БАН. Съвсем скоро,
българският бизнес ще започне да изпитва остра нужда, както от иновативни разработки,
така и от висококвалифицирани кадри, които да помогнат при внедряването на тези
разработки в производството на конкурентни продукти за пазара.Това беше недвусмислено
заявено по време на вчерашното телевизионно предаване “Референдум” по БНТ от
представител на българския бизнес. Беше посочено, че бизнесът проявява сериозен интерес
за сътрудничество с БАН, особено в случаите, когато фирмите не разполагат с необходимата
научно-технологична и кадрова база за реализация на своите проекти, а Академията
разполага с такава база и може да помогне.

Да, макар че повечето български бизнесмени са “бизнесмени”, има и такива, без кавички, и доста от тях се интересуват от иновациите и контактуват с български учени.

Ето го и цялото писмо.

Ясно е, че адресатът няма да го прочете, едва ли и изобщо ще научи за него.
Ясно е и че даже и да го прочете по грешка, ефектът ще е същият. Хората, които са финансирали кампанията на “герб” си искат инвестициите, искат да строят молове и казина (какво, много често повтарям за тези молове и казина ли? Ще повтарям и още, и още. Молове има предостатъчно, а един научен институт в дългосрочн план е много по-полезен от всички молове и казина.) и не се интересуват от перспективите за страната, а само от бързата печалба (препиране или там с каквото се занимават)

За това и съм сложил това заглавие, защото е добре колкото може повече хора да прочетат писмото, пък който разбере-разбере.

NO to the financial strangulation of science in Bulgaria!

Подписка против безумната политика на мутрокрацията сппрямо българската наука

Подписката е подкрепена от много световни учени включително четирима нобелови лауреати.

Макар че, мутрата нобелов лауреат не уважава, ако не й снася мангизи. По възможност много. И веднага.

Та институтите ще отстъпят място на моловете и казината.
А подписката е поредният удар в празно пространство. Уви.