Научен …изъм

Както казах – дружко си е нÀучното.

Всякакви буламачи искат да си закичат прилагателното “научен”.
Научен кретени.. опа, креационизъм например…

Наскоро един кретенист пак се тръшкаше в дискусия във ФБ, как Еволюционната теория не била доказана, как липсвало “липсващото звено” и т.н. от репертоара им. Естествено и до “Големия взрив” се стигна…

Не мога да разбера, защо кре.. ъъъ …ационистите все въртят, сучат и все до “Големия взрив” стигат и какво той има общо с еволюционната теория на биологичните видове на Земята.

Историята на еволюцията на живота на Земята е много по-кратка от тази на Вселената и на част от нея сме преки свидетели, за друга намираме достатъчно доказателства.

Виж, “Големия взрив” е космологична хипотеза, въпреки че някои го наричат теория, за която има само косвени наблюдения (реликтовото излъчване да речем) и която няма нищо общо с еволюцията на видовете. Но креационистите въртят, сучат и току до “Големия взрив” стигат?!

Сега, покрай сведенията за евентуално движение на неутриното със скорост по-голяма от скоростта на светлината, на привържениците на менте-теории им потекоха лигите и отново заляха форуми и блогове с вопли, че научните теории, в случая СТО не били правилни, как се менели и т.н. Именно, един от най-експлоатираните “аргументи” на привържениците на псевдонаучни бози е, че “науката постоянно твърди различни неща” и в тоя дух. Друг “аргумент” е “науката не знае всичко”.

Така е. И двете неща са верни.
Разликата е, че научните методики изискват проверка на твърденията.
За да се обясни дадено явление се градят различни хипотези. За да стане хипотезата теория е необходима експериментална проверка. (За това и хипотезата за Големия взрив между другото неправилно се нарича теория, въпреки добре изградения математически модел. До сега доказателствата за Взрива са само косвени и нееднозначни).

Една теория може да се потвърждава от хиляди експерименти и наблюдения, но ако се получат такива, които противоречат на теорията, явно тя или е погрешна, или неточна. Идва време да се гради нова теория.

Науката не е застинала догма, от която не може да се мърда на никъде. Познанието непрекъснато се увеличава и старите теории и хипотези често се налага да бъдат преразгледани в светлината на новонаученото.

Една теория, ако е добра, следващата не я отрича, а е нейно разширение и допълнение (Всъщност това първи го е казал, макар и с повече думи Нилс Бор). Пример класическата и квантовата механика. А след квантовата механика чака следващата, по-напреднала теория. Може би теорията на Квантовата гравитация? Ще видим.

А лошите теории? Ами, остават в историята, както теорията за топлоода, или за епициклите. Въпреки, че за времето си са работели добре и са давали възможност за точни изчисления, напредването на знанието и натрупването на нови факти ги е отхвърлило.

Та и ако се докаже тази история с неутриното това е предпоставка за разширение на Специалната Теория на Относителността(СТО). Или за възникване на нова, по-пълна теория. За съжаление, досегашните уточнения по въпроса повече клонят към грешка при измерванията, но ще почакаме. Именно за съжаление, защото едно такова откритие е в състояние да даде мощен импулс на научните изследвания, които от доста години не са правили качествен скок.

А иначе добра теория ли е СТО? Определено. Защо? Защото не противоречи на наблюденията и в ускорителите, и на космическите частици, достигащи до Земята или до орбиталните станции (имам предвид всички досегашни) и спътници. Още повече тя има практическо приложение. Хи хи, не говоря за фантастика. Оказва се, че даже за обекти, движещи се с нерелативистични скорости, като да речем при изчисляване например на координатите от спътниците за GPS-навигация се налага да се въвеждат релативистични поправки.

Горното обаче не значи, че СТО е горната граница на познанието и че след нея няма нищо.
Както казах – научната теория не е догма.

Но и аз, както моите приятели, кре…ационистите, от Дарвин отидох до Айнщайн, че даже споменах и Големия взрив 😉

Да се върнем към темата!
Добра теория ли е Еволюционната теория?
Определено!
Защо?
Защото се потвърждава експериментално. И от изследванията на вкаменелости, и от генетиката. Всъщност до средата на 20-и век неяснотите са били доста повече, но с напредването на генетиката много неща се изясняват. И без разкопки на фосили, в гените може да се прочете историята на биологичните видове чак до първоначалните микроорганизми, даже до първите агресивни органични молекули, още несвързани в отделни организми.

И най-якият “аргумент” на креационистите – “защо до сега не е наблюдавано създаването на нови видове”. Искате ли да ви отговоря? Ама честно? Ваша работа, аз ще отговоря: Поради невежество! Чие? Ами вашето невежество. Поява на нов вид – именно вид, не порода, не хибрид, сорт или друго – риби е наблюдавано още, докато Дарвин е бил жив. И това е било първото “опровержение” на Дарвиновия “Произход на видовете”. Защото според него, за такъв преход са необходими хиляди години, а появата на новия вид станала за по-малко от 5 години. Защо така обаче е било възможно да се отговори, чак след достатъчното развитие на генетиката.

Така че драги креационисти, ако в някоя книжка пише, че поява на нови видове не е наблюдавана, няма смисъл да я четете нататък. Авторът или е невеж, или още по-лошо – съзнателно преиначава фактите.

Може ли Еволюционната теория да се окаже погрешна. Може, ако се намерят факти, които да я опровергават. Факти! Не нечии приумици!

Може ли да е неточна? Може. Много вероятно е. Но пак трябват факти, които да покажат ограничеността ѝ и недостатъците ѝ.

И да обобщим. За да бъде една теория научна, а не псевдо-такава, трябва да се потвърждава от наблюденията и експериментите, да може да “предсказва” нови явления, да описва поведението на обекта на изследване в бъдеще и да се потвърждава от фактите и новите открития в областта, за която се отнася теорията.

Всякакви други умотворения, базирани на вдъхновение, провидение, емоции или др. могат да бъдат изкуство, ако са породени от истинско вдъховение и са направени добре, но в никакъв случай наука.

ПП
За религиозните читатели, ако има такива, да уточня:
Еволюционната теория не отрича, нито потвърждава съществуването на Бог (или богове). Боговете не са неин обект.

Еволюционната теория също не отрича и “интелигентния дизайн”, нито панспермията. Те по никакъв начин не ѝ противоречат. Сигурно за панспермията нещата са очевидни, че не си пречат с Еволюционната теория, но за “интелигентния дизайн” ситуацията е по-объркана, за това да се спрем по-подробно на нея.

Въпреки че аз застъпвам хипотезата за спонтанно възникване на живота, независимо дали на Земята или донесен от космоса, нищо в теорията не пречи, генетичната програма да е била написана предварително и след това да е стартиран един гигантски експеримент за борба на надделяване на различни биологични видове. Но това също не е обект на изследване на Еволюционната теория.

24 thoughts on “Научен …изъм

 1. Филип Петров

  Използвай “експериментална проверка”, не “експериментално доказателство”. Експериментите проверяват дадена хипотеза, не я доказват. Доказателствата могат да бъдат само дедуктивни.

 2. joe Post author

  @Филип Петров – съгласен съм със забележката.
  Коригирах текста.

 3. scanman

  Ето затова ви обичам учените, макар и да не съм такъв. Позволи ми да те цитирам. Наздраве 🙂

 4. Pingback: Разберете прости ора « Седим и мислим…

 5. ВАЛЕРИ ВУТОВ

  Чудесен материал! Веднага го “откраднах” и постнах линк на ФБ.
  Само не ходете в Щатите, че евангелистите ще Ви обявят за Сатана или поне негов наместник на земята! 🙂

 6. Христо Илиев

  Удоволствие е да те чете човек! 🙂

  Наистина, хората на религията за толкова хилядолетия не можаха да осъзнаят един изключително прост факт – науката не се опитва да даде отговор на въпроса “Кой?” или “Защо?” – това е поле за религията и философията. Науката (се опитва да) дава еднозначен отговор единствено на въпроса “Как?”, що се отнася до устройството и функционирането на Вселената. Как се съотнасят отделните градивни елементи на Вселената? Как взаимодействат тези части? Как еволюира във времето тя? Как това? Как онова? Наблюдения, хипотези, нови наблюдения, нови хипотези, …

  Мога да допълня само, че за да бъде научна една теория, то тя трябва да включва съществуващите до момента такива като частни (гранични) случаи, т.е. да съществува метод за достигане до сегашните теории при изкуствено налагане на ограничения в новата, по-обща теория, както например механиката на Нютон се явява граничен случай на квантовата механика при h=0 (нулев квант на действието -> всички оператори комутират; стойностите на наблюдаемите са непрекъснати; вероятностите за тунелни преходи са нули…), а гравитацията на Нютон е граничен случай на ОТО при малки маси и плоско пространство-време. Освен това научните теории, за разлика от религиозните догми, допускат възможността за собствената си невярност.

  Защо се променят научните теории? Защото основният научен инструмент – измерването, става все по-точно и по-всеобхватно. Овладяваме все по-широки части на спектъра от честоти, енергии и скорости, с което непрекъснато разширяваме кръгозора на познанието си. Гьодел ни учи, че никоя система от аксиоми не е пълна, следователно винаги ще има място за ново познание, за нови теории и за нова наука. Религията не допуска такава възможност – там всичко е казано в светите книги и точка по въпроса.

  За мащабите на объркването на религия и наука в САЩ много ясно говори това клипче: http://www.youtube.com/watch?v=z1xUiuZvUuw

 7. joe Post author

  @ВАЛЕРИ ВУТОВ – благодаря много за оценката и споделянето! 🙂
  Ще се пазя от евангелистите, а и ходене до Щатите не ми се очертава скоро 🙂

  (Що на Ви бе, човек 🙂 )

 8. joe Post author

  @Христо Илиев – изключително точно и необходимо уточнение!
  Много благодаря!

 9. Иван Богословов

  На базата на сериозни, почти полувековни емпирични оптико-аналитични изследвания, смело мога да твърдя, че в по- голямата си част Еволюционната теория може да е погрешна- видял съм много хора дето са станали на маймуни и нито една маймуна, дето е станала човек, да не говорим, че с неутриното така и не се запознахме- докато го видя и то вече е отишло във вчера, обаче съм уверен в неговото съществуване, защото тази сутрин хич не ми беше утринно, направо снощно си ми беше, което и трябваше да се докаже.
  От друга страна съм бил пряк свидетел, как едно обикновено зрънце грозде може да еволюира до върховете на поезията,/със зърната ечемик еволюцията е по- сложна/ като прескочи целият този преход от материално към нематериално. Еволюционната теория е сложно нещо, зависи от материала /някой беше споменал, че тук- таме не бил добър/, от въздействията на които е бил подложен и как е бил оценен. Така на мореплавателите, законите за алкохол на корабите и алхимиците дължим рома, а на рома дължим една камара истории за зелени човечета.
  Леле и аз как се отвлякох, уж е статия за Научен …изъм, а аз за малко да прескоча до един друг …изъм.

  Готина статия. Болшинството не е право, то вижда само това, което са му казали да види, прави са единиците, които виждат разликите, т.е. промяната или еволюцията, /революцията я виждат всички/ и когато това се доказва с обяснения и повторения са съгласни всички /особено с повторенията/, а за новите видове- колко породи кучета и колко сорта царевица, краставици, ябълки и т.н. има. Но защо ли го казвам, хората тук си го знаят 🙂
  Весели празници!

 10. joe Post author

  @Иван Богословов
  Е, то си е казано, чрез светло пиво към светло бъдеще!
  И светъл ром може 😀

 11. nousha

  Липсващото звено, горкото, как да се появи, като толкова приказки е отнесло, че го е срам да се покаже и саботира по този начин нАуката и прогреса!

 12. joe Post author

  Всъщност то май взело, че се появило – много антрополози смятат Ардипитекусът, открит в Етиопия, че е точно то. Но мене Липсващото звено не ме безпокои толкова, колкото Липсващият разум при голяма част от представителите на вида Homo sapiens sapiens.

 13. nousha

  А, няма страшно, щом звеното се е появило, остават още оръжия – винаги е удобно да спреш до чуденката на Дарвин как се е появило нещо толкова сложно като птичето око, да теглиш чертата и да кажеш, че – ето, дори самият той признава, че това не може да стане с еволюция и следователно… – без да си направиш труда да почетеш по-нататък какво е написал човекът. Изход винаги има! Смърт на звеното – саботьор! 🙂

 14. joe Post author

  😀

  Така е. Избирателното четене – най-силното оръжие на креациониста.

 15. Богомил Ветров

  Ти си егати и неандерталеца – високотехнологичен 🙂 Жалко, че навсякъде си тече свободно информационен поток от твърдения, които дори не могат да бъдат и хипотези. Така се създават табута по определни теми: АЯ, НЛО, ИЦ – това е жалко, защото по тези въпроси има множество сериозни изследвания, но техните заключения се давят в море от компот. Същото важи и за темите, които си разгледал. Но спокойно – рибата остана без опашка 🙂

 16. Pingback: Пещерата на неандерталеца » Джей Орир, физика, наука

 17. Qshko

  Едно се питам защо всеки 2ри тук си мисли че е открил топлата вода?!?
  Така колко до Дървенистите тук е господа имате твърде ограничен поглед върху нещата, сега наистина не ми се иска да обяснявам на дълго и на широко как тази теорийка не пасва при хората и дори при повечето бозайници факт който всеки може да провери ако се разрови малко а и това важи и за религиозните наивници да не използван по силни думи.
  Господа истината е че ние сме още много далеч от деня в който ще проумеем нашият произход и въобще произхода на света в който живеем, можем само да бълваме теории и хипотези виж доказването им е вече съвсем различна работа, а и не забравяйте Ние не работим с Факти а само с Догадки и Предположения на базата на които вадим доста съмнителни изводи.

 18. joe Post author

  @Qshko – чукча писател…

  Къде видя да пиша нещо за “нашият произход и въобще произхода на света”?
  И какво общо има Еволюционната теория с тях?
  Ако беше прочел, какво съм писал, нямаше да има нужда да пишеш този коментар 😉

  Както и коментара на Христо Илиев:
  http://www.webkeybg.info/the_cave/?p=1364&cp=1#comment-10160

  не е лошо да прочетеш по-внимателно.

 19. joe Post author

  А да:

  “Ние не работим с Факти а само с Догадки и Предположения “

  Напротив, единствено фактите са от значение и хората занимаващи се с наука (истинска наука) работят точно с тях.
  Но както казах – “Чукча не читатель, чукча писатель”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *