Последни коментари

Книголандия
Страницата на хумориста Весел Цанков
Блог класация

Архив

Ово е ста́ндарт

Е т’ва е ста́ндарт брато. Само дървета че го́риме таа зима! Ониа тапаци одиха у библютеката, да земат книгите. Ма то книгата го́ри бързо и по новъ година че им гледаме сеиро.

Я убу ви каза́х, да о́дим у големата къща, дека уж била празна. Празна, празна, ама пуно со столета, они само че горат […]